Anja Krabben = journalist, schrijver, (hoofd)redacteur, kunsthistoricus (MA), tijdschriftenmaker, uitgever van boeken, oprichter van Stichting Eindelijk en mede-oprichter van Stichting ThemaTijdschriften (inmiddels ter ziele). Specialisaties: dood en begraven.

Ze woont afwisselend in Amsterdam en (zo'n 100 dagen per jaar) in de Eifel.Schrijven

Uitgeven

Redactie

De dood, hoe het zo gekomen is

Eigenlijk heel eenvoudig. Eerst was er een liefde voor begraafplaatsen, ontstaan in Parijs, op begraafplaats Père Lachaise. Het was meteen raak. De eerste indruk was overweldigend. Die enorm uitgestrekte begraafplaats met grafmonumenten in alle soorten, maten en stijlen en in verschillende stadia van verval. Het groen. De hoogteverschillen. De sfeer. Ondanks de constante aanwezigheid van (te) veel toeristen, heerst er ook een bijzondere rust en stilte. De stilte van de dood.

Die liefde voor begraafplaatsen leidde tot een bijzondere specialisatie tijdens mijn studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam: grafkunst. En een doctoraal scriptie die was gewijd aan een bijzondere vorm van grafkunst die vooral op Italiaanse begraafplaatsen is te vinden: ‘La Morte Borghese. Een studie van Italiaanse veristische grafkunst in de negentiende eeuw' (1991).

En voor je het weet begin je een tijdschrift over de dood.

 

Doodgewoon

Schrijven over begraafplaatsen en over de manier waarop in vroegere tijden met de dood werd omgegaan, leidde, via enkele omwegen, tot de oprichting van een tijdschrift over de dood: Doodgewoon (1994-2001).

Doodgewoon begon in mei 1994 als kwartaaltijdschrift op papier en was zeven jaar lang het enige publiekstijdschrift over de dood waar ook ter wereld. Tot op heden is er geen opvolger.

In de zeven jaar dat Doodgewoon als regulier tijdschrift heeft bestaan, veranderde er veel op het gebied van dood en begraven. De dood kreeg steeds meer aandacht. Was Doodgewoon begin jaren negentig een van de weinige bladen waarin het funeraire verhaal onderdak vond, als snel waren er nog maar weinig periodieken, kranten en weekbladen te vinden die schrijven en publiceren over de dood schuwen. Doodgewoon had haar dienst bewezen.

Een goed digitaal tijdschrift over de dood was er nog niet, dus stapte Doodgewoon over van papier naar internet: dood.nl. De eerste jaren werd deze site voor 90% volgeschreven door ondergetekende. Inmiddels is het overgenomen door anderen. Het rijke archief van dood.nl bevat veel bijzondere bijdragen.

 

De Begraafplaats

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), vereniging voor eigenaren en houders van begraafplaatsen in Nederland en de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen, vroeg mij in 1998 hun gestencilde verenigingsblad om te vormen tot een professioneel vakblad. Het eerste nummer van De Begraafplaats, vakblad voor beheerders en besturen van begraafplaatsen, verscheen in maart 1999. Ik verzorg sindsdien de hoofd- en eindredactie.

 

ThemaTijdschriften

Eind 2010 kwam Roy de Beunje met het idee voor ThemaTijdschriften, samen richtten wij Stichting ThemaTijdschriften op. Doel van de stichting was het uitbrengen van thematische tijdschriften ter verrijking van kennis op het gebied van cultuur, samenleving en wetenschap.

Ons eerste project was: Napoleon in Nederland 1811-2011. Er zijn tussen 2011 en 2016 19 ThemaTijdschriften verschenen met uiteenlopende onderwerpen zoals: 1812 - de veldtocht van Napoleon naar Rusland; 1813 - 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden; Felis Catus / De Huiskat; GrachtenGeheimen (n.a.v. 400 jaar Amsterdamse grachtengordel); 2 tijdschriften n.a.v. 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland; Nederland en de Eerste Wereldoorlog; De gans in Nederland.

Eind 2020 hebben we de stichting opgeheven. Het regelmatig uitbrengen van een tijdschrift over iedere keer een ander onderwerp (hoe boeiend dan ook) bleek té arbeidsintensief - naast mijn andere werkzaamheden - en financieel té onzeker om er mee door te gaan. Verschenen tijdschriften zijn nog te bestellen via de Facebook pagina van ThemaTijdschriften: www.facebook.com/ThemaTijdschriften/ of stuur een mail naar mij.Een huis in de Eifel.

Bestel het op www.stichtingeindelijk.nl.

Complimenten en prijzen

'De schrijfstijl is prima en op de een of andere manier vormen de hoofdstukken, over heel uiteenlopende onderwerpen, een mooie samenhang, en is dit boek zeker niet alleen voor intimi.'

- Gerbrand Bakker over Een huis in de Eifel in Trouw.

 

'Anja Krabben schrijft volstrekt onacademisch; de door haar belichaamde combinatie van een grote, niet eventjes inderhaast ontleende kennis van zaken en toegankelijk schrijven komt men niet zo vaak tegen.

- Nicolaas Matsier in NRC Handelsblad n.a.v. een artikel in Doodgewoon

 

'In een zee van populaire prut vind ik dit een baken en een aanrader.'

– Piet Borst in NRC Handelsblad over het boek Kanker... als het in de genen zit.

 

'Voor mij springen je stukken eruit. Je hebt een eigen toon en iets heel prettig no-nonsense-achtigs. Wat jij in een interview naar boven krijgt, is heel eigen.'

Janneke Vonkeman, eindredacteur bij Relevant

 

De CSG prijs 2010 voor het boek Chemie van verslaving. Over genen, hersenstofjes en sociale zwakte, co-auteurs: Toine Pieters en Stephen Snelders.

De prijs van het Centre for Society and Genomics (CSG) werd uitgereikt voor de beste niet-wetenschappelijke publicatie gebaseerd op maatschappelijk genomics-onderzoek.

De jury meent: 'Verslavend goed voor een breed publiek.'

En: 'Al bij het zien van de voorkant heb je zin om het boek te lezen. Het is helder geschreven en geeft met de verhalen van experts en verslaafden, relevante links en prachtige afbeeldingen een veelzijdig beeld. Het laat zien dat samenwerking met een journalist zijn vruchten afwerpt. Het boek heeft dan ook verdiend de aandacht getrokken van de media. En het is natuurlijk helemaal mooi dat het wordt gebruikt in onderwijs aan studenten en professionals.'

 

Een eervolle vermelding in de scriptieprijsvraag 1991 (uitgeschreven door Het Parool en de UvA) voor de doctoraalscriptie ‘La Morte Borghese. Een studie van Italiaanse veristische grafkunst in de negentiende eeuw'.

Lees hier enkele pagina's uit het boek.